Tiếng Việt    |    English

ONETEL
ONETEL
ONETEL
ONETEL
ONETEL
ONETEL
ONETEL
ONETEL
ONETEL

Hỗ trợ trực tuyến


  • Kinh doanh - 0903051991

    Kỹ thuật - 0936111949

Partner

Giải pháp hội nghị truyền hình Polycom

  • Giải Pháp Hội Nghị Truyền Hình Polycom

    Hội nghị truyền hình là sự kết nối trực tiếp, trực quan giữa hai hay nhiều người ở nhiều địa điểm khác nhau qua đường truyền mạng internet, Wan hay LAN. Nó là một hệ thống thiết bị bao gồm cả phần cứng và phần mềm truyền tải âm thanh, hình ảnh của các phòng họp đến với nhau như đang ngồi họp cùng một phòng họp.