Tiếng Việt    |    English

ONETEL
ONETEL
ONETEL
ONETEL
ONETEL
ONETEL
ONETEL
ONETEL
ONETEL

Hỗ trợ trực tuyến


  • Kinh doanh - 0903051991

    Kỹ thuật - 0936111949

Partner

Tài liệu

Polycom Telepresence M100

Polycom telepresence M100 là giải pháp hiệu quả cho phòng họp trung bình và nhỏ với chi phí hợp lý

Doad phần mềm Polycom Telepresence M100

Yêu cầu:

- Microsoft window (XP, Vista, win 7 32 - 64 bit).

- Máy tính (hoặc laptop) có sử dụng micro phone, webcam.

Tài liệu polycom telepresence M100