Tiếng Việt    |    English

ONETEL
ONETEL
ONETEL
ONETEL
ONETEL
ONETEL
ONETEL
ONETEL
ONETEL

Hỗ trợ trực tuyến


  • Kinh doanh - 0903051991

    Kỹ thuật - 0936111949

Partner

Phần mềm

Polycom Telepresence M100

 

 

Dowload phần mềm Polycom Telepresence M100

Yêu cầu:

- Microsoft window (XP, Vista, win 7 32 - 64 bit).

- Máy tính (hoặc laptop) có sử dụng micro phone, webcam.