Tiếng Việt    |    English

ONETEL
ONETEL
ONETEL
ONETEL
ONETEL
ONETEL
ONETEL
ONETEL
ONETEL

Hỗ trợ trực tuyến


  • Kinh doanh - 0903051991

    Kỹ thuật - 0936111949

Partner

Phần mềm

Phần mềm Polycom People + Content IP

 

Dowload phần mềm People + Content IP:

 

Yêu cầu:

- Máy tính sử dụng phải có Webcam, Camera, Microphone.

- Tương thích với hệ điều hành: XP, Vista, Win 7, Win 8 các phiên bản 32 & 64 bit.