Giải Pháp Mạng Cisco

Các giải pháp quản lý mạng của Cisco giúp quý vị tự động hóa, đơn giản hóa và tích hợp mạng của quý vị để giảm chi phí vận hành và nâng cao năng suất. Các công cụ trong giải pháp cung cấp những phương pháp sáng tạo để quản lý mạng của quý vị để tạo nên các chức năng thiết yếu như tính khả dụng, tính đáp ứng, tính mềm dẻo và an ninh mạng một cách nhất quán.

Các giải pháp quản lý này giúp giảm thiểu thời gian xử lý sự cố và quy hoạch gắn liền với việc giới thiệu các dịch vụ mới như thoại, vô tuyến và quản lý an ninh. Các công cụ tập trung giải pháp bổ trợ cho những sản phẩm toàn trình phổ biến CiscoWorks được thiết kế để quản lý hiệu quả các thiết bị , cấu hình, người dùng và dịch vụ mạng của quý vị. Bản chất mô đun của giải pháp CiscoWorks kết hợp với việc tích hợp các quy trình luồng công việc và dữ liệu chính yếu cho phép quý vị lựa chọn công cụ từ nhiều giải pháp doanh nghiệp. Giải pháp CiscoWorks giúp bảo đảm cho quý vị tận dụng được đầu tư của mình vào thiết bị Cisco, đồng thời bảo đảm mạng của quý vị đã sẵn sàng dẫn dắt tổ chức của quý vị tới tương lai.

 

Bạn cần tư vấn về giải pháp mà bạn quan tâm?

Liên hệ ngay chúng tôi!

Chọn dịch vụ bạn quan tâm

Xây hệ thống hội nghị trực tuyếnXây dựng hệ thống camera an ninhMàn hình Ghép, LCD, Màn hình LED điện tửXây dựng hệ thống mạngDịch vụ thuê phòng họp trực tuyến

Thông tin liên hệ

+84 903 05 1991