GIẢI PHÁP MẠNG LAN CHO DOANH NGHIỆP

Mạng máy tính là hai hay nhiều máy tính được kết nối với nhau theo một cách nào đó sao cho chúng có thể trao đổi thông tin qua lại với nhau. Mạng máy tính ra đời xuất phát từ nhu cầu muốn chia sẻ và dùng chung dữ liệu. Không có hệ thống mạng thì dữ liệu trên các máy tính độc lập muốn chia sẻ với nhau phải thông qua việc in ấn hay sao chép qua đĩa mềm

Xem chi tiết

GIẢI PHÁP MẠNG CISCO

Doanh nghiệp lớn của bạn sẽ cần đến một cơ sở hạ tầng mạng có khả năng đáp ứng nhu cầu đa dạng của công ty. Cisco đưa ra khuynh hướng về một hệ thống toàn cầu, tích hợp hướng đến xây dựng mạng lưới thông minh có thể giúp đổi mới doanh nghiệp của bạn cũng như đạt được hiệu quả hoạt động và lợi nhuận cao hơn.

Xem chi tiết

GIẢI PHÁP TÍCH HỢP HỆ THỐNG

Trong kỹ thuật, hiểu đơn giản, tích hợp hệ thống(System Integration – SI) là kết nối một chuỗi các hệ thống con với những tính năng khác nhau vào mộthệ thống lớn, đảm bảo các hệ thống con được gắn kết chặt chẽ với nhau như một thể thống nhất.Trong kỹ thuật, hiểu đơn giản, tích hợp hệ thống(System Integration – SI) là kết nối một chuỗi các hệ thống con với những tính năng khác nhau vào mộthệ thống lớn, đảm bảo các hệ thống con được gắn kết chặt chẽ với nhau như một thể thống nhất.

Xem chi tiết