Hướng dẫn sử dụng - One Telecommunications

Hướng dẫn sử dụng

Trang chủ | Hatek | Hướng dẫn sử dụng

Tính năng Chia Đôi Màn Hình của Màn hình tương tác HATEK

Chia sẻ không dây của IFP HATEK

Tính năng Bảng trắng thông minh của Màn hình Tương tác HATEK

Chợ ứng dụng CHPlay - IFP HATEK

Màn hình Tương tác HATEK - Ứng dụng trong lĩnh vực Giáo dục

Bạn cần tư vấn về giải pháp mà bạn quan tâm?

Liên hệ ngay chúng tôi!

    Chọn dịch vụ bạn quan tâm

    USB Camera Hội nghịMàn hình tương tác Giáo dụcXây dựng hệ thống hội nghị trực tuyếnXây dựng hệ thống camera an ninhMàn hình Ghép, Màn hình Digital SignageThuê thiết bị & Phòng họp trực tuyến

    Thông tin liên hệ

    +84 903 05 1991