TRỤ SỞ CHÍNH

  • 171 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
  • info@onetel.com.vn
  • Tel: 028.3862 0440 – 028.3862 0441
  • Fax: 028.3862 0442

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

  • 171 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
  • info@onetel.com.vn
  • Tel: 028.3862 0440 – 028.3862 0441
  • Fax: 028.3862 0442

Xin chào mừng và cảm ơn vì sự quan tâm của bạn với Onetel
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay yêu cầu nào, hãy điền vào mẫu đơn bên dưới và gởi cho chúng tôi. Chân thành cảm ơn!