Trụ sở chính

  • 171 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
  • Tel: 028.3862 0440 – 028.3862 0441
  • Fax: 028.3862 0442
  • info@onetel.com.vn

Phòng kinh doanh và bán hàng

Phòng kinh doanh tiếp nhận mua bán thiết bị

  • Tel: 028.3862 0441
  • Fax: 028.3862 0442
  • Email” info@onetel.com.vn

 

Phòng hỗ trợ kỹ thuật sau mua hàng

  • Tel: 028.3862 0440
  • Fax: 028.3862 0442
  • Email” info@onetel.com.vn